به کنکور سـرا خوش آمدید
دانلود اپلیکیشن قبولی !
ghabuli

بزرگترین اپلیکیشن بانک تست کنکور در تمامی رشته ها و تمامی مقاطع, بیش از ۱۰۰هزار تست کنکور در تمامی دروس زیست و ریاضی و فیزیک . باقبولی تست بزن یاد بگیر آزمون بده !‌۱۰۰درصد قبولی

ادامه مطلب
جهش 347 داشته باش !
maktabestan

بذارین در ابتدا ریشه اسم پکیج جهش ۳۴۷ رو واستون تعریف کنم: ۳ دور – در ۴ماه بیش از ۷۰% مطالب کنکور رو بخونین و جهشی رویایی داشته باشین!


ادامه مطلب

برای مطالعه هر فصل زیست و آزمایشگاه ۱ به چه نکاتی توجه کنیم؟

توضیحات :

برای مطالعه هر فصل زیست و آزمایشگاه ۱ به چه نکاتی توجه کنیم؟

این کتاب در کنکور، درحدود ۱۳ تا ۱۵ سؤال را به خود اختصاص می‌دهد.

shive_bartarha

 

در فصل ۱: دقت در مطالبی هم‌چون چگونگی فعالیت آنزیم‌ها، جایگاه گوارش پلی‌ساکاریدها. نوع پلی‌ساکاریدهای ذخیره‌ای و ساختاری در جانداران مختلف و ویژگی آنزیم‌ها و انواع پروتئین‌ها از لحاظ عملکرد، و چگونگی تأثیر گروه های فعال در مولکول ی زیستی، اهمیت قابل توجهی دارند.البته نحوه عملکرد آنزیم کاتالاز، تأثیر H2O2 بر سلول و نوع واکنش‌هایی که آنزیم‌ها در سلول انجام می‌دهند، قابل توجه است.

 

در فصل دوم: ویژگی‌های تک‌سلولی مژک‌دار تریکودینا از لحاظ شکلی و تغذیه‌ای، ویژگی‌های غشاهای سلولی از لحاظ نوع مولکول‌های سازنده غشاء، وظیفه غشاء، وظیفه اندامک های فاقد غشاء، جایگاه آن‌ها، وظیفه اندامک‌های غشاءدار، ویژگی‌های ریخت‌شناسی و عملکردی آن‌ها، چگونگی نقل و انتقال مولکول‌ها از غشاهای زیستی و هم‌چنین خاستگاه اندامک‌های غشادار، اهمیت ویژه‌ای دارد.

 

در فصل سوم: تقسیم بندی بافت‌های جانوری، از لحاظ بافت های اصلی و فرعی، نوع مولکول‌های سازنده غشای پایه و این‌که همه انواع بافت‌های پوششی غشای پایه دیده می‌شود یا خیر؟ و این‌که مولکول‌ها از چه موادی تشکیل شده و یا در بافت های پیوندی، چگونگی توزیع این بافت و عمل‌کرد آن‌ها و در بافت ماهیچه‌ای، شکل و عمل‌کرد سلول‌ها، توجه شود.
ویژگی‌ها و طبقه‌بندی بافت‌های گیاهی از لحاظ نوع، عمل‌کرد، محل استقرار و حتی نوع گیاهانی که در آن‌ها دیده می‌شود، باید مدنظر واقع شود.

 

در فصل ۴: یعنی بحث گوارش، دقت در نوع سیستم گوارشی جانوران مختلف و این‌که آیا همه جانوران لزوماً سیستم گوارشی احتیاج دارند یا خیر؟ و اگر سیستم گوارشی خاصی را دارا هستند؟ آیا از نوع کیسه گوارشی یا لوله گوارشی است؟
دقت در مسیر و بخش‌های لوله گوارشی جانوران، جایگاه‌های شروع گوارش مکانیکی، شیمیایی، جایگاه‌های ادامه گوارش شیمیایی و مکانیکی و جایگاه چگونگی جذب مواد مختلف در مسیر لوله گوارشی اهمیت دارد.

 

بخشهای مختلف لوله گوارش انسان از دهان تا مخرج. نوع ماهیچه های موجود در هر بخش، اینکه کدام بخش ارادی و کدام بخش غیرارادی هستند؟ و ترتیب بخش‌های سازنده لوله گوارش از مری تا مخرج، به ترتیب از بیرونی ترین لایه تا درونی ترین لایه و نوع ترشحات و ویژگی‌های مواد ترشحی به درون لوله گوارش و چگونگی ترشحات وارده به لوله گوارش و چگونگی ترشحات وارده به لوله گوارش، اهمیت دارد.

 

در انتها، مقایسه سیستم گوارشی علف‌خواران نشخوارکننده و غیرنشخوارکننده نیز توصیه می‌شود.

 

در فصل ۵: دقت در سیستم پرندگان، نحوه نقل و انتقال هوای ورودی به سیستم تنفسی پرنده.چگونگی ورود هوا به بخشهای مختلف سیستم تنفسی پرندگان.دقت در سیستم تنفس جانوران مختلف، بخش‌های تشکیل‌دهنده سیستم تنفسی انسان، چگونگی عمل‌کرد آن‌ها، اهمیت قابل توجهی دارد.

 

در فصل ۶: دقت در سیستم گردش خون از قبیل بسته یا باز بودن، موضوعی تحت عنوان تیره و روشن بودن خون در بخش‌های ورودی به قلب یا خروجی از قلب.
توجیه گردش بزرگ و کوچک خونی در جانوران، موضوعی تحت عنوان گردش خون ساده یا مضاعف یا ناقص و کامل بودن.

 

● بررسی عمل‌کرد میوکارد قلب، الکتروکاردیوگرام و موضوعات وابسته به آن، توزیع خون در بافت‌ها، مبادله مدار بین خون و بافت در مویرگ‌ها و نیز مکانیسم های توجیه نوار الکتروکاردیوگرام، وضعیت دریچه‌ها و حفره‌های قلبی و صداهای قلبی در بررسی نوار قلب به همراه گروه‌های خونی اصلی و فرعی، اهمیت قابل توجهی دارد.

 

در موضوع بحث گیاهی نیز:

چگونگی انجام نقل و انتقال مواد از تار کشنده تا آوند چوب.

عوامل مؤثر در جریان یافتن شیره خام در بافت هادی چوبی.

مکانیسم تعرق، وضعیت بخش‌های مختلف سلول نگهبان در هنگام باز و بسته بودن روزنه ها.

پدیده تعرق، بذرافشانی و جریان توده‌ای باید بیش‌تر و با دقت‌تر مطالعه شود.

 

در موضوع بحث‌های فصل ۷ یعنی دفع مواد زائد.

نوع ماده زائد نیتروژن‌دار دفعی در جانداران مختلف در زیستگاه های مختلف.

● میزان مصرف آب و انرژی لازم برای دفع مواد زائد نیتروژن‌دار

بررسی بخش‌های مختلف نفرون، مبنی بر این‌که، این بخش‌ها در کجای کلیه قرار داشته و هر بخشی چه عملی را انجام می‌دهند.

بررسی فرآیند تراوش، بازجذب و ترشح مواد از لحاظ نوع مواد در بخش‌های مختلف هم بسیار مهم هستند.

بررسی عمل دیالیز و چگونگی عمل‌کرد کلیه در تنظیم PH خون نیز مهم به نظر می‌رسند.

 

در بخش حرکت :

چگونگی حرکت کرم‌خاکی و این‌که ماهیچه‌های طولی و حلقوی آن در بخش کشیده و حجیم چگونه هستند.

اصطلاحاتی که درمورد بخش‌های سازنده تار ماهیچه‌ای نظیر تارچه، سارکومر، سارکولم و … مهم هستند.

چگونگی پرواز پرنده، نوع باله های موجود در ماهی‌ها و عمل کرد هرکدام از این باله‌ها بسیار با اهمیت هستند.

نوع مفصل‌ها، به ویژه بخش‌های موجود در مفصل های متحرکی مثل مفصل لولایی و بررسی ظاهری ساختارهای استخوانی هم بسیار مهم هستند.

نوع حرکت‌های گیاهی، اعم گرایشی، تاکتیکی، تنگشی و نوع گیاهانی که این حرکتها را انجام میدهند، بسیار مهم هستند.

به این پست امتیاز دهید.

دیدگاه های شما