به کنکور سـرا خوش آمدید
دانلود اپلیکیشن قبولی !
ghabuli

اپلیکیشن کنکور قبولی، بهترین برنامه برای تست کنکور، آزمون آنلاین و نمونه سوال در بستر اینترنت

ادامه مطلب
قبولی پزشکی در 1 سال (رایگان)
maktabestan

دوره آموزشی رایگان (۵ جلسه) ، قبولی تضمینی پزشکی در یک سال ! چگونه فقط با یک سال مطالعه، به صورت تضمینی به پزشکی برسیم؟

ادامه مطلب

هنگام مطالعه ی جدول تناوبی به چند مورد دقت کنید

توضیحات :

هنگام مطالعه ی جدول تناوبی به چند مورد دقت کنید

shive_bartarha

۱٫ استثناهای جدول تناوبی
۲٫ ویژگی های مشترک عناصر یک گروه
۳٫ روند تدریجی خواص عناصر در یک دوره ی جدول
۴٫ قبل از مطالعه ی مبحث پیوندها می بایستی به خوبی با واژه های ابتدایی مانند طول پیوند ، شعاع اتمی ، شعاع واندروالسی و … آشنا شوید.
۵٫ هم چنین به موقعیت پیوند ها توجه کنید مثلآ پیوند هیدروژنی جزء پیوندهای بین مولکولی است .
۶٫ در مبحث پیوند کوالانسی توجه کنید که ابتدا حتما ارایش های الکترونی عناصر را مرور کنید .
۷٫ به طور میانگین در سه سال اخیر ، ۳ تست از این فصل در کنکور سراسری مطرح شده است.
۸٫ با به خاطر سپاری شکلهای این فصل به سادگی قادر به تحلیل روند تغییر برخی ویژگی ها در جدول تناوبی عنصرها خواهید بود:
افزایش انرژی نخستین یونش
افزایش خصلت نافلزی – کاهش خصلت فلزی
افزایش بار مؤثر هسته- افزایش جاذبه ی هسته بر لایه ی الکترونی
افزایش الکترونگاتیوی
کاهش شعاع اتمی
۹٫ مشخصات جدول تناوبی امروزی را به صورت یک جدول طراحی کرده که تعداد عنصرها در یک ستون و شماره دوره ها در ستون دیگر
۱۰٫ دسته بندی عنصرها را در دسته های s ، دسته های p ، و … که شامل هر گروه می باشد را به یاد داشته باشیم .
۱۱٫ در جدول امروزی عنصرها که تشکیل شده از فلز، نافلز و شبه فلز ها در جدولی طراحی کنید .
۱۲٫ .ماره ی گروه عنصر های اصلی به دو روش جدید و قدیم را به صورت جدولی که درسه ستون آرایش لایه ی ظرفیت ؛ شماره ی گروه به روش جدید ؛ و شماره ی گروه به روش قدیم را به خاطر بسپاریم .
۱۳٫ قواعد تعیین دسته ی عنصر را با معلوم بودن آرایش الکترونی ؛ با معلوم بودن عدد اتمی بدانیم .
۱۴٫ ویژگی ها و خواص فلز های قلیایی خاکی ؛ فلزهای اصلی دسته ی p ؛ فلزهای قلیایی ؛ فلزهای واسطه ؛ فلزهای واسطه داخلی ؛ و نافلزها را بدانیم .
۱۵٫ چگونگی تغییر برخی ویژگی ها در جدول تناوبی از چپ به راست و از راست به چپ را به خاطر بسپاریم .
۱۶٫ دانستن تعریف ؛ تغییرات و مقایسه ی انرژی نخستین یونش عنصر های اصلی در دوره های جدول تناوبی و عناصر یک دوره الزامی است.
۱۷٫ به یادسپردن مقایسه ی انرژی های یونش متوالی در اتم عنصری ؛ موارد بروز جهش در انرژی یونش متوالی ؛ مقایسه ی اندازه ی جهش ها و تعداد جهش الزامی است .

به این پست امتیاز دهید.


دیدگاه های شما